Cơ quan thường trực: UBND huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
Trụ sở: thị trấn Yên Lập - huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: (0210)3.870.134 - Fax: (0210)3.622.327 - Email: ubyenlap@phutho.gov.vn