Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Phòng Tài nguyên và Môi trường Yên Lập 06/11/2020 15:44

Thực hiện Công văn số 1480/UBND-VP ngày 30/10/2020 của UBND huyện Yên Lập về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng,...

Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 02/10/2020 11:24

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm ban hành báo cáo số 09/BC-BCĐ về kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 9 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 3 tháng cuối năm 2020
Phòng Tài nguyên và Môi trường 01/10/2020 15:50

Thực hiện nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020; Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kết quả công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 9 tháng đầu năm...

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý III năm 2020
Phòng Y tế 30/09/2020 11:22

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Phòng Y tế ban hành báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm Quý III năm 2020.

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý II năm 2020
Phòng Y tế 30/06/2020 11:19

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Phòng Y tế ban hành báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý II năm 2020.

Báo cáo kết quả công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 30/06/2020 10:18

Thực hiện Văn bản số 75-CV/BTGHU ngày 01/6/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc báo cáo kết quả công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo như...

Báo cáo nhanh tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020.
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 22/05/2020 11:12

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm ban hành báo cáo số 07/BC-BCĐ về tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020.

Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý I năm 2020
Phòng Y tế 08/04/2020 11:16

Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Phòng Y tế ban hành báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm Quý I năm 2020.

Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Canh Tý năm 2020
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 15/01/2020 11:06

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thực hiện tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả kiểm tra tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện...