Yên Lập: Kiểm tra Công tác cải cách hành chính, công vụ tại thị trấn Yên Lập
  • Cập nhật: 20/10/2022
  • Lượt xem: 4148 lượt xem

Chiều 18/10, Đoàn kiểm tra về Công tác cải cách hành chính, công vụ do đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ tại thị trấn Yên Lập


Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc các đồng chí trong đoàn đã nghe lãnh đạo UBND thị trấn Yên Lập báo cáo về kết quả công tác cải cách hành chính, công vụ, năm 2022. Theo đó, năm 2022 UBND thị trấn đã thực hiện tốt công tác lãnh, chỉ đạo cải cách hành chính thông qua các nhiệm vụ, quán triệt mục đích yêu cầu của việc cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ công chức, triển khai thực hiện tốt 8 nội dung về cải cách hành chính nhà nước, niêm yết công khai đầy đủ các bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, duy trì hoạt động tốt theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nên việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân nhanh gọn và đúng thời gian quy định, 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của UBND thị trấn. 

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới UBND thị trấn Yên Lập cần làm tốt hơn nữa trong công tác  tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống công vụ mức độ 3, 4, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến để đạt được hiệu quả cao./.

Bích Thọ (Trung tâm VH - TT - DL và TT Yên Lập)