Hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý tại Yên Lập
  • Cập nhật: 20/08/2019
  • Lượt xem: 35549 lượt xem

Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ phối hợp với phòng Tư pháp huyện, tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý năm 2019 cho người dân tộc thiểu số tại xã Nga Hoàng, Minh Hòa, Phúc Khánh huyện Yên lập.

Tại đây các xã nói trên, các đại biểu đã được nghe trợ lý viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Thọ tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và luật hòa giải, trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

Thông qua hội nghị tuyên truyền pháp lý góp phần hỗ trợ nhân dân vùng dân tộc thiểu số thực hiện tốt những quy định về luật hôn nhân gia đình, xây dựng gia đình đầm ấm hạnh phúc, tập trung lao động sản xuất và học tập, góp phần phát triển kinh tế gia đình ngày càng giàu đẹp văn minh.

T/h: Vũ Trinh (Đài TT Yên Lập)