Khai giảng lớp sơ cấp nghề may công nghiệp tại xã Thượng Long
  • Cập nhật: 15/08/2019
  • Lượt xem: 37718 lượt xem

Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp thuộc hội nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với hội nông dân huyện Yên Lập; Chi cục kiểm lâm huyện vừa tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp nghề may công nghiệp và tuyên truyền tập huấn công tác bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ hội viên, nông dân xã Thượng Long và Nga Hoàng.

Tham gia lớp học các học viên được Giảng viên Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp thuộc hội nông dân tỉnh Phú Thọ truyền đạt về Kỹ thuật cơ bản của nghề may công nghiệp, nội quy thực hành, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, làm quen và sử dụng thành thạo máy may công nghiệp, công nghệ may, đường may cơ bản. kỹ thuật may áo, quần theo nhu cầu khách hàng...

Sau khóa học 35 học viên được Trung tâm hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp thuộc hội nông dân tỉnh Phú Thọ cấp chứng chỉ nghề may công nghiệp và được giới thiệu vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, các khu, cụm công nghiệp may mặc trong và ngoài tỉnh hoặc xuất khẩu lao động, qu đó tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Trong chương trình khai giảng lớp học, đại diện Tuyên truyền viên của Chi cục kiểm lâm huyện đã hướng dẫn  công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, giúp nhân dân nắm bắt được cách trồng chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đảm bảo cho diện tích rừng trồng, rừng phòng hộ phát triển tốt, giảm nguy cơ lũ ống lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế theo hướng bền vững./. 

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)