UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 8
  • Cập nhật: 22/08/2019
  • Lượt xem: 18006 lượt xem

Ngày 19/8, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại phiên họp các đại biểu đã  nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo dự thảo về: Tiến độ thực hiện Nghị quyết số 43 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII về phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là giao thông giai đoạn 2016 - 2020; Tiến độ 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến sâu nông lâm sản, vật liệu xây dựng và phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; Tiến độ 3 năm  thực hiện Nghi quyết số 48 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII về phát triển sản suất nông lâm nghiệp, thủy sản chuyên canh, tập trung theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ phù hợp với đặc điểm tự nhiên, giai đoạn 2016 - 2020 và báo cáo tiến độ thực hiện đề án xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.

Toàn cảnh hội nghị

 Sau khi  nghe các báo cáo và các ý kiến đưa ra tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự hội nghị. Trong đó, nội dung báo cáo phải bám sát các chỉ tiêu đã đề ra trong các Nghị quyết của BCH đảng bộ huyện, có số liệu so sánh cụ thể, đánh giá các mục tiêu còn chưa đạt, nêu rõ hạn chế, nguyên nhân và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Về báo cáo tiến độ thực hiện đề án xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan tham mưu cần phối hợp các cơ quan, các xã, thị trấn thống kê đầy đủ số liệu bổ sung vào trong báo cáo. Đồng thời, có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền luật baỏ vệ  môi trường đến với người dân tự giác xử lý chất thải trong chăn nuôi, chống mùi ô nhiễm và rác thải, đảm bảo môi trường trong sạch tại cộng đồng dân cư./.   

Tin, ảnh: Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)