Yên Lập: Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên
  • Cập nhật: 22/08/2019
  • Lượt xem: 37368 lượt xem

Vừa qua, Ban Tuyên giáo huyện ủy; Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Lập tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị năm 2019 cho gần 200 đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ các trường mần non, tiểu học, Tiểu học trung học cơ sở và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên đại bàn.

Tại lớp tập huấn các học viên được triển khai và nghiên cứu Những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XII của Đảng; Những nội dung cơ bản, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng hồ Chí Minh trong bản di chúc của người; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; một số vấn đề về kinh tế - xã hội  của tỉnh và của huyện; Một số nội dung về chuyên môn nghiệp vụ của ngành.

Thông qua đợt tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục, tiếp tục có ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức, thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, đào tạo./.

T/h: Bích Thọ - Vũ Trịnh (Đài TTTH)