Yên Lập, Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”
  • Cập nhật: 29/08/2019
  • Lượt xem: 37869 lượt xem

Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng xã hội học tập huyện Yên Lập tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 ". Tới dự có đồng chí Bùi Hồng Hoàng, PBTT huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy. Đồng chí Vũ Đình Thu, Ủy viên BTV huyện ủy, PCT UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện khai mạc hội nghị

Những năm qua, việc xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ đã được cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Toàn huyện Yên Lập hiện có 28 cơ sở hội trực thuộc. Trên cơ sở các tiêu trí theo quy định, hàng năm Hội khuyến học các xã, thị trấn chỉ đạo khu dân cư triển khai đăng ký xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, khu dân cư học tập.  Đến nay đã có gần 20.500 gia đình đăng ký gia đình học tập và đã có  hơn 19 nghìn gia đình được công nhận; số dòng họ được công nhận dòng họ học tập trên 151 dòng họ; 60 đơn vị được công nhận  đơn vị học tập. Các mô hình này đã tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện.


Bên cạnh đó, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng từng bước được đổi mới góp phần quan trọng trong việc duy trì, phát triển phong trào học tập suốt đời trong nhân dân; xóa đói giảm nghèo, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.
Nhân dịp này Hội Khuyến  huyện Yên Lập đã tặng giấy khen cho  các tập thể, cá nhân có thành tích  suất sắc trong triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và nhận số tiền ủng hộ của các cơ quan, trường học, ủng hộ cho quỹ khuyến học.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập).