ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN
  • Cập nhật: 24/01/2019
  • Lượt xem: 23890 lượt xem

Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn vừa về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hà Đức Quảng - TUV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Lương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Đình Thu - Ủy viên BTV Hyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; cùng một số phòng, Ban chuyên môn của huyện.

 giamd1

Toàn cảnh buổi làm việc

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2018 với kinh phí đầu tư cho Chương trình 135 trên địa bàn huyện là trên 210 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Riêng năm 2018, trên 1.100 lao động được tạo việc làm mới. Thu nhập bình quân đạt 22,7 triệu đồng/người/năm. Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, Yên Lập vẫn là huyện nghèo của tỉnh tiếp tục cần được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh để có cơ chế đầu tư thông thoáng hơn thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Kết thức buổi giám sát Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Đình Thưởng đề nghị: Huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh xuất khẩu lao động; huyện cần bố trí kinh phí góp phần giảm nghèo; quá trình thực hiện các chương trình, dự án cần tránh chồng chéo. Đào tạo nghề tránh những nghề không cần thiết nhằm giảm chi phí, nâng hiệu quả đào tạo. Huyện cũng cần thường xuyên đánh giá hiệu quả chương trình giảm nghèo để có những đề xuất điều chỉnh cho phù hợp thực tế của địa phương./.

Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)