Mỹ Lung tập trung chăm sóc lúa nếp Gà gáy
  • Cập nhật: 31/08/2018
  • Lượt xem: 53617 lượt xem

Vào thời điểm này hầu hết các diện tích lúa trên địa bàn xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đã đỏ đuôi chuẩn bị thu hoạch, riêng giống lúa nếp gà gáy là giống lúa có thời gian sinh trưởng dài ngày đang ở giai đoạn chắc xanh, cũng là thời điểm sâu bệnh phát triển mạnh. Do vậy nhiều giải pháp đã được bà con nông dân tập trung triển khai để bảo vệ giúp cây lúa nếp Gà gáy phát triển tốt.

Vào thời điểm này hầu hết các diện tích lúa trên địa bàn xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đã đỏ đuôi chuẩn bị thu hoạch, riêng giống lúa nếp gà gáy là giống lúa có thời gian sinh trưởng dài ngày đang ở giai đoạn chắc xanh, cũng là thời điểm sâu bệnh phát triển mạnh. Do vậy nhiều giải pháp đã được bà con nông dân tập trung triển khai để bảo vệ giúp cây lúa nếp Gà gáy phát triển tốt.

Vụ mùa năm nay gia đình anh Ngọc Kim Chi, khu 3 xã Mỹ Lung đưa vào gieo cấy hơn một mẫu lúa nếp Gà gáy, tăng hơn 3 sào so với vụ trước, trong những ngày này anh dành nhiều thời gian ra đồng chăm sóc và  theo dõi tình hình sâu bệnh diện tích lúa của gia đình anh Chi chia sẻ "Năm nay gia đình tôi gieo trồng lúa nếp gà gáy là 15 sào so với cấy lúa tẻ lúa nếp Gà Gáy cho năng xuất cao gấp đôi, gia đình gieo trồng hết diện tích của nhà mình".

MML1image002

Để đảm bảo chất lượng và sản lượng lúa trước khi thu hoạch, Ban chỉ đạo sản xuất xã Mỹ Lung  giao cho Tổ khuyến nông trực tiếp đến từng nhóm hộ nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời những sâu bệnh hại, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo đúng kỹ thuật. anh Sa Quốc Huy, Tổ trưởng tổ khuyến  nông xã Mỹ Lung cho biết.

"Bà con nông dân sử dụng loại thuốc trong danh mục cho phép để phòng trừ trên cây lúa kịp thời và hiệu quả và hiện nay tất cả các cánh đồng ở xã Mỹ Lung cây lúa nếp Gà Gáy đã vào trắc và tương đối sạch bệnh".

Theo kế hoạch vụ mùa năm nay ngoài các giống lúa lai, lúa chất lượng cao, xã Mỹ Lung tập trung chỉ đạo các khu dân cư lựa chọn những chân ruộng phù hợp để cấy giống lúa nếp gà gáy, đến thời điểm này diện tích đã tăng gần 10ha so với vụ mùa năm 2016.  ông Nguyễn Minh Huệ Chủ tịch UBND xã Mỹ Lung khẳng định.

 "Vụ mùa năm 2017 diện tích gieo cấy lúa nếp Gà Gáy trên địa bàn xã Mỹ Lung đạt 55 ha so với năm 2016 đã tăng được 9,5ha và hiện nay cây lúa đang thời kỳ trỗ và còn 1 thời gian ngắn nữa có thể thu hoạch".

 Với sự chủ động của Ban chỉ đạo sản xuất xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập trong sản xuất giống lúa nếp đặc sản của các hộ nông dân, tin tưởng rằng vụ mùa năm 2017 xã Mỹ Lung sẽ giành  thắng lợi cả về năng xuất và chất lượng./.

Bích Thọ - Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)