Hội nghị Đánh gía kết quả thực hiện Quyết định 861 (ngày 4/6/2021) của Chính phủ, triển khai thu, tăng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2021
  • Cập nhật: 27/08/2021
  • Lượt xem: 4934 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị Đánh gia kết quả thực hiện Quyết định 861 của Chính phủ, triển khai thu, tăng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân năm 2021, Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.


Sau hơn một tháng triển khai nghị quyết 861 của thủ tướng chính phủ, toàn huyện có gần 12 nghìn người tham gia, nâng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế lên 86%, tăng hơn 11 %, trong đó hộ nghèo tham gia 776 người, hộ cận nghèo 436 người, học sinh, sinh viên 1.912 người, tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình 3.864 người, 3.647 người được cấp thẻ thuộc các xã khu vực III..

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo đúng quy định của pháp luật, chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, thủ tục nhanh gọn, chất lượng dịch vụ y tế  ngày càng được nâng cao, đáp úng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân các dân tộc trong huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lập đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện cần phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện, các xã thị trấn, các trường học trên địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm trên địa bàn huyện, từng bước mở rộng đối tượng  tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN giai đoạn 2021 - 2025, phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc diện ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng đầy đủ kịp thời, đảm bảo 100% người dân thuộc các xã vùng III và đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn huyện được cấp thẻ bảo hiểm y tế trước 29/8/2021, phối hợp với các trường học trên địa bàn, rà soát số học sinh thuộc 6 xã khu vực I, tuyên truyền học sinh và phụ huynh tham gia 100% BHYT theo quy định. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2021 đã đề ra.

Thực hiện: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)