HỘI NGHỊ HÀNH CHÍNH GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
  • Cập nhật: 22/12/2021
  • Lượt xem: 2854 lượt xem

Chiều 20/12, UBND huyện Yên Lập đã tổ chức hội nghị hành chính giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022 cho các phòng ban cơ quan của huyện và các xã, thị trấn. Tới dự có Đ/c: Trần Việt Hùng- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Bùi Hồng Hoàng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Hà Việt Hùng- Phó Bí thư TT Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND,UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thành viên UBND huyện thông qua một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022; chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương, giao dự toán ngân sách địa phương năm 2022; triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND và sự điều hành linh hoạt của UBND huyện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, quy mô sản xuất được giữ vững, công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt kết quả cao, tạo nguồn thu lớn để thực hiện đầu tư phát triển, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, thu hút vốn đầu tư ở mức tương đối cao, các lĩnh vực văn hoá xã hội được duy trì ổn định, công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo kịp thời, sâu sát, linh hoạt, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Cụ thể: tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1.050/1.000 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 155,205  tỷ đồng kế hoạch, đạt 135,3%; Công trình Hồ chứa nước ngòi Giành, xã Trung Sơn hoàn thành thi công giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng và thực hiện đóng dòng tích nước từ ngày 01/12/2021; Tập trung nguồn huy động nguồn vốn xây dựng các công trình, dự án đường giao thông, hệ thống thủy lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường;Đã chỉ đạoChủ động lãnh đạo thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là chủ động chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt công tác: Giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao - phát thanh truyền thanh, y tế, dân số, gia đình và trẻ em... An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao với các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước UBND huyện giao, đóng góp các ý kiến và giải pháp nhằm thực hiệu có hiệu quả mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Hoàng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của các phòng ban, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt trong phòng chống dịch Covid-19. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: các cơ quan, đơn vị, từng ngành, từng xã, thị trấn cần phải phát huy nội lực, sáng tạo để có nhiều những giải pháp, cách làm mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19; giải quyết tồn tại về đất đai, thủ tục hành chính về tài nguyên, môi trường, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo ra sự phát triển đột phá trong sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố, đảm bảo quốc phòng an ninh./.

Hồng Vân- Xuân Đôn ( Trung tâm VHTTDL và Truyền thông)