Một số thông tin đặt tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 08/09/2021
  • Lượt xem: 5046 lượt xem

Ngày 03/9/2021, Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định số 1326/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Lập. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Lập hướng dẫn một số thông tin đặt tại Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã.

MỘT SỐ THÔNG TIN ĐẶT TẠI TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

 

1. Thông điệp 5K:

          - Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế".

2. Thông điệp 5T:

          - Tuân thủ nghiêm "5K" - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã.

3. Nhiệm vụ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp huyện

- Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, Ủy ban nhân dân huyện về phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn cấp xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19; điều hành toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện  để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa huyện.

- Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch cấp xã, các cơ quan đơn vị, các doanh nhiệp.

4. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống Covid-19 cấp xã (Mỗi xã phường là pháo đài chống dịch):

- Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch cấp huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19; trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

- Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn xã; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã; đồng thời, tiếp nhận những ý kiến đóng góp về các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả để nhân rộng mô hình.

- Chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19; điều hành toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Đảng ủy, UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan, phát sinh trên địa bàn.

- Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh Trưởng các khu dân cư, tổ COVID-19, các cơ quan, đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

- Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã trong việc tham mưu đề xuất, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn.

5. Trách nhiệm của người dân (Mỗi người dân là chiến sỹ phòng chống dịch)

- Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ, các qui định của Pháp luật về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện nghiêm quy định về khai báo sức khoẻ.

- Cung cấp thông tin liên quan trung thực, chính xác.

- Tự giác thực hiện những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

6. Một số kinh nghiệm phòng chống dịch       

Khi có dịch xảy ra phải thực hiện các nội dung cơ bản sau:

          a. Hệ thống thông tin hình dịch bệnh phải thông suốt.

          b. Điều tra, khoanh vùng, chốt chặn....

          c. Truy vết, Tets nhanh thần tốc, toàn diện, sàng lọc F0, F1...Khẩn trương tách F0 ra khỏi cộng đồng....

          d. Đáp ứng về Y tế: Cơ sở cố định, Trạm Y tế lưu động, Chăm sóc sức khỏe cho F0, F1, nhân dân khu vực phong tỏa, Tiêm Vắc xin...

          e. Đảm bảo hậu cần cho Khu cách ly tập trung, Khu vực phong tỏa, chốt kiểm soát dịch, Bệnh viện dã chiến.....

          g. Đảm bảo An ninh cho mỗi khu vực.... 

7. Một số nội dung cơ bản Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng chính phủ:

CT

ND

Chỉ thị 15

Ngày 27/3/2020

Chỉ thị 16

Ngày 31/3/2020

Chỉ thị 19

Ngày 24/4/2020

Tập trung đông người

 

- Dừng các sự kiện tập trung đông người trên 20 người 1 phòng.

- Không tập trung từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện.

- Cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

- Không tụ tập quá 2 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện.

- Dừng lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người.

- Không tập trung đông người nơi công cộng, ngoài công sở, trường học, bệnh viện.

Khoảng cách an toàn tối thiểu

2 mét

2 mét

1 mét

Các cơ sở kinh doanh

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu được mở cửa.

- Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

- Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu được mở cửa.

- Đóng cửa khu vui chơi, giải trí, karaoke, mát xa, bar, vũ trường, cơ sở làm đẹp…

- Mở cửa trở lại Nhà hàng, quán ăn, xổ số, khách sạn, bán buôn, bán lẻ, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, khu thể thao.

Hoạt động vận tải

- Hạn chế di chuyển từ các vùng có dịch đến các địa phương khác.

- Hạn chế vận chuyển hành khách từ vùng có dịch đi nơi khác.

- Dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác

- Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khác công cộng.

- Luồng xanh được hoạt động có sự kiểm soát dịch.

 

Xe khách liên tỉnh, nội tỉnh, taxi được hoạt động trở lại

Phòng Y tế tổng hợp