Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021
  • Cập nhật: 29/11/2021
  • Lượt xem: 4134 lượt xem

Ngày 29/11/2021, UBND huyện Yên Lập ra thông báo số 11/TB-HĐXT về việc Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021.

Hội đồng xét tuyển thông báo thí sinh đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Hội đồng xét tuyển đề nghị thí sinh trúng tuyển chuẩn bị hồ sơ để đối chiếu theo quy định. Hồ sơ gồm có:

1. Bằng tốt nghiệp; Bảng điểm ghi kết quả học tập: Bản chính + 02 bản sao có công chứng;

2. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): Bản chính + 02 bản sao có công chứng;

3. Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Bản chính + 02 bản sao có công chứng;

4. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (lấy tại Sở tư pháp tỉnh Phú Thọ): Bản chính + 02 bản sao có công chứng;

5. Sổ bảo hiểm xã hội hoặc Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội (nếu có): Bản chính + 02 bản sao có công chứng.

* Thời gian đối chiếu, nộp hồ sơ:

- Ngày 10/12/2021: Các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển; Giấy chứng nhận ưu tiên và Sổ bảo hiểm xã hội hoặc Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).

- Ngày 27/12/2021: Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

* Địa điểm: Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập.

Hội đồng xét tuyển thông báo để thí sinh biết và thực hiện đúng quy định./.

Ban Biên tập