Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX
  • Cập nhật: 24/08/2021
  • Lượt xem: 6449 lượt xem

Ngày 13/8/2021, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập có Văn bản số 45/MTTQ-BTT về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

Theo đó, do tình hình phức tạp của dịch Covid-19, hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai với Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX không được tổ chức bằng hình thức trực tiếp mà qua Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn.
Trân trọng giới thiệu Đề cương báo cáo Kết quả kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, cụ thể như sau:


 

MTTQ huyện