Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Phú Thọ (08/9/1891 - 08/9/2021)
  • Cập nhật: 29/08/2021
  • Lượt xem: 4152 lượt xem

Ngày 23/8/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Lập ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTGHU về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Phú Thọ (08/9/1891 - 08/9/2021)

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, văn hóa, quá trình thành lập và phát triển của tỉnh Phú Thọ trong 130 năm qua; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước; củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Khẳng định và tồn vinh những thành tựu đã đạt được của nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước, cổ vũ, động viên các tầng lóp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Phú Thọ (08/9/1891 - 08/9/2021)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy