Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Xuân Thủy
  • Cập nhật: 20/08/2021
  • Lượt xem: 8181 lượt xem

Hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 là tiền đề để xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập thực hiện NTM kiểu mẫu, nâng cao.


Hệ thống đường giao thông được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Xuân Thủy phát triển kinh tế.

Đối với xã miền núi tập trung 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc xây dựng NTM đã là bài toán khó, thực hiện NTM kiểu mẫu lại càng khó hơn. Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, thực sự thấy được lợi ích cũng như vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM kiểu mẫu, từ đó chủ động, tích cực chung tay cùng chính quyền đẩy nhanh tiến độ. 

Cũng như nhiều địa phương khác, Xuân Thủy xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm “chậm mà chắc”, tiến hành xây dựng từ khu dân cư. Xã chỉ đạo các khu dân cư rà soát, đánh giá các tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu để có phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp. Qua rà soát, khu 3 cơ bản hoàn thành 13 tiêu chí của NTM kiểu mẫu, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, vận động người dân khu 3 chủ động, tích cực cùng chính quyền tiến hành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Sau khi triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, bộ mặt nông thôn của khu từng bước được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố, hoạt động có nền nếp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 54 triệu đồng/năm; trên 97% tỉ lệ người dân tham gia BHYT; đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 100%; 100% chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định; tỉ lệ lao động có việc làm đạt 92%, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; công tác giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội ngày càng được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên- Bí thư Chi bộ khu 3 cho biết: Khi nhận quyết định của xã về xây dựng NTM kiểu mẫu, đã phổ biến đến đảng viên, người dân và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao. Trên cơ sở đó, khu đã huy động khoảng một tỉ đồng từ người dân để xây dựng hội trường nhà văn hóa, trồng hoa ở các trục đường chính, lặp đặt khoảng 2,5km đường điện thắp sáng… Các kế hoạch triển khai; thu, sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân luôn được khu thực hiện công khai, dân chủ; đồng thời, người dân được tham gia vào các phần việc chung như: Đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời có ý kiến phản ánh, yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công làm đúng hoặc điều chỉnh phù hợp để công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, khu đã chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất đồng bộ, xây dựng đa dạng nghành nghề, vận động người dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, đào tạo nghề… Cùng với duy trì diện tích, thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, đưa năng suất lúa ổn định hàng năm đạt gần 55 tạ/ha, khu tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế lâm nghiệp, kết hợp chăn nuôi gà đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, phát huy thế mạnh cây bưởi trên địa bàn, khu 3 mở rộng diện tích, áp dụng kỹ thuật mới vào chăm sóc, thu hoạch; nhờ đó sản lượng, chất lượng bưởi tăng qua từng năm. Nhận thấy cây bưởi Diễn cho giá trị kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng, người dân trong khu đã cải tạo vườn tạp, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng bưởi Diễn. Hiện tổng diện tích bưởi trên địa bàn xã hơn 45ha, chủ yếu tập trung ở khu 3; trong đó 14ha đã cho thu hoạch với sản lượng ổn định đạt 125 tạ/ha. 

Diện mạo khu dân cư NTM kiểu mẫu số 3, xã Xuân Thủy được “thay da đổi thịt”, những con đường bê tông phẳng lỳ, sáng, xanh, sạch, đẹp bao quanh ngõ, xóm; đời sống của người dân được nâng lên. Thành công xây dựng khu 3 là khu dân cư NTM kiểu mẫu đã tạo tính lan tỏa, trở thành tiền đề, cơ sở để các khu dân cư học tập, thực hiện, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao.

(Nguồn baophutho.vn)