Báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020
  • Cập nhật: 02/10/2020
  • Lượt xem: 8402 lượt xem

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm ban hành báo cáo số 09/BC-BCĐ về kết quả triển khai công tác đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020

Chi tiết trong file đính kèm

Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm