Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm quý III năm 2020
  • Cập nhật: 30/09/2020
  • Lượt xem: 8144 lượt xem

Ngày 29 tháng 9 năm 2020, Phòng Y tế ban hành báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm Quý III năm 2020.

Chi tiết trong file đính kèm ./.

Phòng Y tế