Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện
  • Cập nhật: 12/06/2020
  • Lượt xem: 6515 lượt xem

Ngày 12/6/2020 Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện