Cụ bà 85 tuổi ủng hộ 1 triệu đồng phòng chống dịch Covid- 19
  • Cập nhật: 04/04/2020
  • Lượt xem: 5709 lượt xem

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phát động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 03/04/2020 cụ bà Nguyễn Thị Hạ (85 tuổi) là công dân khu Trung Tâm xã lương Sơn, huyện Yên Lập đã tới Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn, trực tiếp trao số tiền 1 triệu đồng để ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid -19. Đây là tấm gương có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn trong cuộc vận động lần này. Trong thời gian tới Ủy ban MTTQ xã Lương sơn tiếp tục vận động cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trong xã tích cực tham gia ủng hộ, góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh./. 


Nguyễn Mạnh Đoàn (Chủ tịch Hội CCB xã Lương Sơn)