Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phúc Khánh Nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Cập nhật: 02/06/2020
  • Lượt xem: 2483 lượt xem

Đảng bộ xã Phúc Khánh vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy.

Trong 5 năm qua  được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc  xã Phúc Khánh  đã đoàn kết, năng động, sáng tạo; hệ thống chính trị  tiếp tục được củng cố, quốc phòng an ninh, trật tự ATXH được đảm bảo, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đã làm thay đổi diện mạo của địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thay mặt BCH Đảng bộ huyện đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Tuấn biểu dương những kết qủa mà Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Khánh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Yêu cầu trong thời gian tới xã Phúc Khánh cần tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát trong Đảng; quan tâm đến vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh của nhân dân; đảm bảo công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.


Đ/c Nguyễn Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội


BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập trong thời gian tới .

T/h Hồng Vân- Bích Thọ( Đài TT Yên Lập)