Đại hội đại biểu đảng bộ xã Xuân Thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Cập nhật: 28/05/2020
  • Lượt xem: 2564 lượt xem

Đảng bộ xã Xuân Thủy vừa tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy tới dự và chỉ đạo Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch 24/25 chỉ tiêu trong Nghị quyết đại hội khóa XXIX đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng đinh hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng, người/ năm. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; văn hóa xã hội chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  được giữ vững. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, xã đã đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Từ đó đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên, bộ mặt nông thôn đổi mới rõ nét.

Về dự đại hội đồng chí Bùi Hồng Hồng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vưa qua; đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới đảng bộ xã Xuân thủy cần tích cực đầu tư đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tăng cường công tác xây dựng đảng TSVM, không ngừng nâng cao mức hưởng thụ của nhân dân về giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, thông tin truyền thông, chú trọng công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên mới, phấn đầu đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh  tiêu biểu.

 

Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần trách nhiệm cao đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện diễn ra trong thời gian sắp tới.

Thực hiện : Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)