Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lập nhiệm kỳ 2020- 2025
  • Cập nhật: 02/06/2020
  • Lượt xem: 3483 lượt xem

Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lập vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có Đ/c Nguyễn Minh Tuấn- TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện.


Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lập đã lãnh đạo cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống hiệu quả âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm, chú trọng, đi đôi với thực hiện đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với sự đổi mới về phương pháp, tác phong lãnh đạo, điều hành sát với tình hình thực tiễn, Đảng bộ quân sự huyện đã thực hiện đạt 18/20 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đề ra.

Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Quân sự huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu  đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn (Đài TT Yên Lập)