ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CƠ QUAN CHÍNH QUYÊN HUYÊN YÊN LẬP KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2022-2027
  • Cập nhật: 21/03/2022
  • Lượt xem: 2538 lượt xem

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Chính quyền huyện Yên Lập vừa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhiều hoạt động giáo dục pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh trong đoàn viên thanh niên được đổi mới, phù hợp với nhận thức của đoàn viên thanh niên, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của tuổi trẻ. Đoàn đã thực hiện hiệu quả "3 chương trình" và "3 phong trào” của đoàn  chất lượng cán bộ đoàn viên thanh niên ngày nâng cao. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 7 đồng chí đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng, kết nạp vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các chi đoàn và đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng, tỷ lệ chi đoàn và đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm chiếm trên 90%,

Nhiệm vụ và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, quan tâm chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong khối chi đoàn Cơ quan Chính quyền huyện. 100% đoàn viên ký cam kết không vi phạm tai tệ nạn xã hội, tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên" tổ chức các hoạt động thắp nến chi ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, và các hoạt động hưởng ứng những ngày lễ lớn của Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc "Tiếp tục học tập và làm theo Tư tưởng, Tấm gương Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.v.v.


Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Chính quyền huyện khóa mới ra mắt Đại hội

Với tinh thần khẩn chương nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ quan Chính quyền huyện khóa II, Nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Xuân Quỳnh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn Cơ quan Chính quyền huyện khóa II, Nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Vũ Trịnh (Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện)