Đăng ký Đề án tham gia Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2022
  • Cập nhật: 03/03/2021
  • Lượt xem: 8169 lượt xem

Mục tiêu chính của Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2022 là hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày và công nghiệp công nghệ cao, thông qua các hoạt động hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ các kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất. 

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ. 

- Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu.

- Xây dựng cở sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ, công tác truyền thông, phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm và hoạt động công nghiệp hỗ trợ. 

Nội dung đăng ký thực hiện Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2022 và cách thức nộp hồ sơ được hướng dẫn tại Văn bản số 33/CN-CNHT ngày 22/01/2021 của Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương. Tại đây 

Hồ sơ các đơn vị đăng ký gửi về phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương Phú Thọ theo địa chỉ: Số 337, đường Châu Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trước ngày 20/3/2021.

(Các doanh nghiệp quan tâm có nhu cầu đăng ký Đề án tham gia liên hệ đồng chí Bùi Xuân Tiến – Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; SĐT: 0976.079.820 để được hướng dẫn).

Ban Biên tập