Đoàn công tác của Huyện ủy kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tại xã Lương Sơn
  • Cập nhật: 24/03/2020
  • Lượt xem: 5533 lượt xem

Vừa qua, Đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Trần Việt Hùng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tại xã Lương Sơn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Sau khi nghe lãnh đạo xã Lương Sơn báo cáo dự thảo thực hiện mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ tại xã Lương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và các ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Lương Sơn đã đạt được trong thời gian qua; đ/c đề nghị BCH Đảng bộ xã cần tiếp thu những ý kiến tham gia của các đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa vào báo cáo. Đồng thời, tiếp tục rà soát các mục tiêu Nghị quyết đại hội chưa đạt, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp xây dựng nghị quyết trong nhiệm kỳ tiếp mới sát với thực tiễn của địa phương. Trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn xã, huy động các nguồn thu trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn, làm tốt công tác thu gom xử lý giác thải, giải quyết  đơn thư khiếu nại của nhân dân ngay từ cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

T/h: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lâp.)