Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lập: Tổng kết công tác hội 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2021.
  • Cập nhật: 11/12/2020
  • Lượt xem: 5301 lượt xem

Ngày 8/12/2020, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lập tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Kim Huỳnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

Năm 2020, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lập triển khai tích cực, toàn diện và hoàn thành tốt các nội dung công tác thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất. Tích cực xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua của huyện. Làm tốt công tác giáo dục chính trị cho hội viên, thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như: "Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam", các phong trào "Dân vận khéo", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào thi đua "Cựu chiến binh  giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo". Các chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành như: Kết nạp mới được 253 hội viên đạt 100% kế hoạch, 99% hội viên gương mẫu, 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội đã quan tâm chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện đúng chế độ, chính sách. Công tác kiểm tra, giám sát đã được các chi hội cơ sở và hội viên tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lập phấu vận động kết nạp  hội viên mới, đạt tỷ lệ thu hút 95% trở lên, 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác; đẩy mạnh thực hiện phong trào Cựu chiến binh gương mẫu trong mọi phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới, phong trào Cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm mạnh tỷ lệ hội viên nghèo, tăng tỷ lệ gia đình hội viên khá và giàu; phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra.

 

 

 

 

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức phát động thi đua và ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ 2021. Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào Cựu chiến binh năm 2020./.

Hồng Vân - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)