Hội nghị triển khai xây dựng chính quyền điện tử năm 2021
  • Cập nhật: 09/09/2021
  • Lượt xem: 7349 lượt xem

Ngày 8/9, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai xây dựng chính quyền điện tử năm 2021. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện, Chủ tịch UBND 17 xã thị trấn. Đồng chí Đinh Hải Nam - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phòng Văn hóa - Thông tin báo cáo kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử huyện Yên Lập tháng 8 năm 2021, phương hứơng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Trong tháng 8 năm 2021, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã duy trì trong việc nhận, gửi văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy. UBND huyện đã tiếp nhận trên 1.000 văn bản đến qua hệ thống điện tử tăng 1,8% so với tháng 7 năm 2021, gần 500 văn bản chuyển đi được phát hành liên thông văn bản Quốc gia, 17/17 xã thị trấn đều đạt trên 10 văn bản được phát hành trên trục liên thông văn bản Quốc gia. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận gần 700 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến đạt trên 500 hồ sơ, đạt gần 80%, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt hơn 95%. Song song với việc tổ chức các hội nghị trực tuyến từ huyện tới các xã thị trấn đảm bảo yêu cầu, tín hiệu đường truyền về hình ảnh, âm thanh tương đối ổn định. Tại các xã, thị trấn tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến hơn 500 hồ sơ, tăng gần 17% so với tháng 7, các xã có tỷ lệ tiếp nhận cao như xã Xuân Viên, Đồng Lạc, Phúc Khánh; tuy nhiên ở một số xã tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 còn thấp.     


Đ/c Đinh Hải Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và đánh giá cao kết quả 17 xã thị trấn đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chính quyền điện tử trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu các xã, thị trấn cần thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên về xây dựng chính quyền điện tử và cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác tuyên truyền tới nhân dân trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ sở. Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu kịp thời với UBND huyện, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, cử cán bộ đầu mối hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của nhân dân, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện tốt việc tham gia họp trực tuyến, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Phòng Nội vụ cần theo dõi đánh giá việc triển khai chính quyền điện tử của các phòng ban của huyện và 17 xã thị trấn, có căn cứ đánh giá sếp loại cuối năm 2021, các xã thị trấn cần rà soát, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử đã đề ra, kiện toàn đội ngũ cán bộ giúp việc, bộ phận một cửa, đảm hoàn thành tốt nhiệm được giao, thành lập Ban biên tập cấp xã, cộng tác với Trang Thông tin - Điện tử của huyện, tích cực gửi tin, bài cập nhật tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, những vấn đề phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cao cấp huyện có hướng giải quyết, qua đó góp phần vào việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của huyện đạt kết quả cao trong thời gian tiếp theo./.

Tin, ảnh: Vũ Trịnh (Đài TT Yên lập)