HỘI NÔNG DÂN HUYỆN RA MẮT CHI HỘI NÔNG DÂN NGHỀ NGHIỆP VÀ PHỐI HỢP GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN 120 GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI XÃ XUÂN THỦY
  • Cập nhật: 07/04/2022
  • Lượt xem: 2055 lượt xem

Ngày 06/4/2022, tại UBND xã Xuân Thủy, Hội Nông dân xã Xuân Thủy tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản xã Xuân Thủy. Về dự, chỉ đạo có đồng chí Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch HND tỉnh, đồng chí Phạm Đức Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội nông dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Vui - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội nông dân và các chi hội trưởng xã Xuân Thủy cùng 15 thành viên của chi hội.


Đồng chí Dương Đình Khắc - Phó Chủ tịch HND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản xã Xuân Thủy được hình thành trên cơ sở tự nguyện, có 15 thành viên là các hộ dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn khu Xuân Hưng xã Xuân Thủy. Chi hội được thành lập với mục đích tập hợp, gắn bó những hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp. Các thành viên hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng” (5 tự: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; 5 cùng: cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ), với mong muốn giúp đỡ, cùng hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, góp phần trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã.

Tại buổi lễ ra mắt, Chi hội Nông dân Nghề nghiệp của Hội nông dân xã Xuân Thủy đã bầu Ban cháp hành gồm 3 thành viên, có trách nhiệm duy trì sinh hoạt Chi hội. Sau chương trình ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp, Hội Nông dân huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH đã tổ chức giải ngân nguồn vốn 120 giải quyết việc làm cho 05 hộ hội viên nông dân là thành viên của chi hội nông dân nghề nghiệp với số tiền 500.000.000đ. Việc hỗ trợ nông dân vay vốn nhằm giúp cho các hộ mở rộng quy mô sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, xây dựng các mô hình kinh tế ở nông thôn.

Khương Đường – Hội nông dân huyện