Hội thảo khoa học cuốn “Lịch sử lực lượng vũ trang Nhân dân huyện Yên Lập giai đoạn 1945 - 2020
  • Cập nhật: 12/08/2022
  • Lượt xem: 2435 lượt xem

Ngày 11/8, Ban Chỉ đạo sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử lực lượng vũ trang Nhân dân huyện Yên Lập tổ chức Hội thảo khoa học cuốn “Lịch sử lực lượng vũ trang Nhân dân huyện Yên Lập giai đoạn 1945 - 2020”. Đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí nguyên Lãnh đạo huyện Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ; thành viên Tổ sưu tầm, biên soạn cuốn lịch sử.


Toàn cảnh Hội thảo

Bản thảo cuốn “Lịch sử lực lượng vũ trang Nhân dân huyện Yên Lập giai đoạn 1945 - 2020” gồm 5 chương, ghi lại những thành tích về bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, cách mạng, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ gìn chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của lực lượng vũ trang huyện Yên Lập trong 75 năm qua. Tại Hội thảo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí nguyên Lãnh đạo huyện Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện qua các thời kỳ tham gia đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung bản thảo, các ý kiến cơ bản nhất trí cao với nội dung bản thảo, đồng thời đưa ra một số ý kiến bổ sung thêm về bố cục, nội dung từng mục, từng chương của bản thảo; các đồng chí cũng cung cấp thêm một số thông tin, số liệu phù hợp theo từng giai đoạn lịch sử; cần xử dụng một số thuật ngữ trong từng thời điểm cho phù hợp.

Sau khi nghe các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bùi Hồng Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến quan trọng tại Hội thảo; đồng chí tiếp thu các ý kiến và yêu cầu Tổ sưu tầm, biên soạn tiếp tục nghiên cứu bổ sung các ý kiến tham gia tại Hội thảo để hoàn thiện bản thảo cuốn lịch sử; đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo tiếp tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc sưu tầm, biên soạn để hoàn chỉnh cuốn lịch sử lực lượng vũ trang Nhân dân huyện Yên Lập, giai đoạn 1945 - 2020 theo đúng thời gian đã đề ra.

Xuân Đôn (TTVHTTDL&TT huyện Yên Lập)