Hưng Long tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
  • Cập nhật: 30/03/2020
  • Lượt xem: 3875 lượt xem

Đảng bộ xã Hưng Long, được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở toàn huyện. Thời điểm này, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, Đảng bộ xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Ðối với công tác chuẩn bị Ðại hội đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ðảng ủy xã Hưng Long thực hiện từ rất sớm trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên để tổ chức Đại hội điểm. Đảng bộ xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, tập trung vào nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Huyện ủy và Ðảng ủy xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh thành lập các tiểu ban giúp việc, xã đã tập trung xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng các cấp một cách cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị, nhưng vẫn đảm bảo theo đúng các yêu cầu đặt ra. Đồng thời Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành  Đảng bộ xã chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các chi bộ tổ chức Đại hội. Ngoài ra, xã đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; từ đó, làm tốt công tác tư tưởng tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về hoạt động chính trị quan trọng này. 

Với sự chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy xã và chỉ đạo sát sao của Huyện ủy Yên Lập, đến thời điểm này các khâu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Đây cũng là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lập lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thực hiện: Hồng Vân- Vũ Trịnh ( Đài TT Yên Lập)