Kế hoạch thiết lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 06/04/2020
  • Lượt xem: 32958 lượt xem

Ngày 06/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBND về thiết lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập