Ngày 31/8/2020, Thường trực HĐND huyện ban hành Công văn số: 39/CV-HĐND về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa XIX
  • Cập nhật: 01/09/2020
  • Lượt xem: 7032 lượt xem

Chi tiết tại file kèm theo.