Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2022
  • Cập nhật: 15/08/2022
  • Lượt xem: 6510 lượt xem

Ngày 11/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2022.

Ban Biên tập