Tăng cường chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ chiêm xuân 2020
  • Cập nhật: 31/03/2020
  • Lượt xem: 21967 lượt xem

Van bản số 377/UBND-TT&BVTV về tăng cường chỉ đạo bện đạo ôn hại lúa vụ chiêm xuân 2020