Tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho các cây trồng vụ xuân 2020
  • Cập nhật: 31/03/2020
  • Lượt xem: 3734 lượt xem

Ngày 31/3 UBND huyện ban hành văn bản số 385-UBND/NN&PTNT về Tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho các cây trồng vụ xuân 2020