Thông báo: Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 28/03/2020
  • Lượt xem: 10177 lượt xem

Ngày 27/3/2020 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19