THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN - HĐND HUYỆN YÊN LẬP KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021
  • Cập nhật: 14/12/2020
  • Lượt xem: 4121 lượt xem

Trong 02 ngày 16, 17/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị huyện Yên Lập, HĐND huyện Yên Lập sẽ tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn.

Tại kỳ họp lần này sẽ có nội dung chính như sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện trình các văn bản

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.

- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020.

- Báo cáo kết quả  thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020; dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện 2021.

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri năm 2020.

Và một số nội dung báo cáo khác...

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình các thông báo, báo cáo khác.

Đài truyền thanh – truyền hình huyện Yên Lập sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp một số nội dung chính của kỳ họp. Thời gian từ 8giờ00 phút, ngày 16/12/2020 trên sóng phát thanh FM tần số 104,7MHZ.

HĐND huyện Yên Lập