Thông báo: Kế hoạch giải tỏa, chống lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ địa bàn thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 07/02/2020
  • Lượt xem: 10756 lượt xem

Ngày 06/02/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc giải tỏa, chống lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ địa bàn thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập