Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020
  • Cập nhật: 11/06/2020
  • Lượt xem: 21381 lượt xem

Ngày 04/6/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS công lập huyện Yên Lập năm 2020