Thông báo mời chào hàng cạnh tranh về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 06/03/2021
  • Lượt xem: 30353 lượt xem

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở một số khu vực thuộc địa bàn huyện Yên Lập

Đấu giá quyền sử dụng đất Khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh; khu Đình A, xã Lương Sơn; khu 2 (từ trường Mầm non đến trường Tiểu học), xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập. Vị trí, số lượng ô đất tổ chức đấu giá cụ thể như sau:

Khu Minh Tiến, xã Đồng Thịnh: 03 ô đất.

Khu Đình A, xã Lương Sơn: 03 ô đất.

Khu 2 (từ trường Mầm non đến trường Tiểu học), xã Xuân Thủy: 18 ô đất.

UBND huyện kính mời các đơn vị tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chào hàng cạnh tranh các gói thầu trên.

Thời gian tham khảo hồ sơ chào hàng: Ngày 05/3/2021.

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ chào hàng cạnh tranh: Trước 17 giờ 00 phút ngày 12/3/2021.

Địa điểm tham khảo, nộp hồ sơ và mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính - Ke hoạch huyện Yên Lập (trong giờ hành chính).

Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103870144

UBND huyện Yên Lập trân trọng thông báo./.

Ban Biên tập