Thông báo thay đổi thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Xuân Thủy năm 2020
  • Cập nhật: 04/04/2020
  • Lượt xem: 3823 lượt xem

Ngày 03/4/2020 UBND huyện Thông báo số 29/TB-UBND về thay đổi thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành Quyết định tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã Xuân Thủy năm 2020