Thông báo: Thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành quyết định tuyển dụng kỳ xét tuyển Chỉ huy trưởng quân sự xã Xuân Thủy năm 2020
  • Cập nhật: 24/04/2020
  • Lượt xem: 5213 lượt xem

Ngày 22/4/2020 UBND huyên Thông báo số 37/TB-UBND về Thời gian phỏng vấn, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, phê duyệt kết quả xét tuyển, ban hành quyết định tuyển dụng kỳ xét tuyển Chỉ huy trưởng quân sự xã Xuân Thủy năm 2020