Thông báo: Về triển khai công tác Trực ban hình sự
  • Cập nhật: 02/07/2020
  • Lượt xem: 8201 lượt xem

Ngày 26/6/2020 Công an huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 194/TB về triển khai công tác Trực ban hình sự