Thông báo về việc lập danh sách các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc nguồn lây Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam
  • Cập nhật: 01/04/2020
  • Lượt xem: 7507 lượt xem

Ngày 30/3/2020 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 604/CV-BCĐ về việc lập danh sách các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc nguồn lây Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam