Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020
  • Cập nhật: 01/04/2020
  • Lượt xem: 5269 lượt xem

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 27/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020