Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện Yên Lập năm 2020
  • Cập nhật: 05/06/2020
  • Lượt xem: 5722 lượt xem

Ngày 04/6/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 56/TB-UBND Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện Yên Lập năm 2020