Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX
  • Cập nhật: 30/11/2020
  • Lượt xem: 6634 lượt xem

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 20/11/2020 của Thường trực HĐND huyện, về tiếp xúc cửa tri và họp tổ đại biểu HĐND trước và sau kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND huyện khóa XIX, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức tiếp xúc cửa tri trước kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND huyện