Về phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới trên địa bàn huyện Yên Lập
  • Cập nhật: 19/03/2020
  • Lượt xem: 30907 lượt xem

Ngày 18/3/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 339/UBND-YT Về phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới trên địa bàn huyện Yên Lập